יערות

סידרת היער נעשתה כמחאה כנגד כריתה מאסיבית של עצים. שכן עם חיסול שטחי יער נהרסים בתי גידול של בעלי חיים, נעלמים מינים ייחודיים ונגרמים שינויים אקולוגיים. עצוב לראות שטחים  נרחבים שהיו פעם יערות גשם עתירי צמחיה וכיום הם שטחים. חסרי תועלת.

ועלה הכורת
ועלה הכורת
בין ערבה ליער
בין ערבה ליער
צמיחה
צמיחה
שקיעה ביער
שקיעה ביער