יערות

סידרת היער נעשתה כמחאה כנגד כריתה מאסיבית של עצים. שכן עם חיסול שטחי יער נהרסים בתי גידול של בעלי חיים, נעלמים מינים ייחודיים ונגרמים שינויים אקולוגיים. עצוב לראות שטחים  נרחבים שהיו פעם יערות גשם עתירי צמחיה וכיום הם שטחים. חסרי תועלת.

ועלה הכורת
בין ערבה ליער
צמיחה
שקיעה ביער
Show More

כל הזכויות שמורות לימימה לבן 2019  ©

 netmii | artplusweb בנית ועיצוב אתרים