top of page

המרחב הציבורי

"ערוגות הבושם": עבודה שנעשתה עבור הספרייה של מכללת קיי בבאר שבע. שם העבודה לקוח משיר השירים "דודי ירד לגנו לערוגות הבושם "(ו', ב'). שילבתי בין הצמחים תמונות ספרים כדי להדגיש שהספרייה והספרים הם ערוגות הבושם.

ערוגות הבשם עבודה של ימימה במכללת קיי.jp
כניסה לספריה במכללת קיי.JPG

"אפיקים בנגב" : עיטור קיר שנעשה עבור בית כנסת "אשל אברהם" באר שבע.

חופות

bottom of page