top of page

סדרת הציפורים

יום אחד הבחנתי יונים מול חלון המטבח שלי , הם הקימו קן  והטילו 2 ביצים. לקחתי מצלמה והתחלתי לצלם. כעבור יום הבחנתי מול חלון אחר של ביתי שני זוגות יונים שנאבקו על זכות הקינון, הן דקרו ודחפו זו את זו ללא הרף עד שזוג אחד הסתלק והזוג שנשאר הקים קן והטיל שתי ביצים. צילמתי בעקביות את תהליך הדגירה וגידול הגוזלים של שני זוגות היונים עד לעזיבת הצעירים את הקן. אוסף הצילומים היווה בסיס להכנת העבודות, יתר על כן המשכתי לצלם ציפורים במהלך טיולים בישראל ובארצות אחרות. מופיעות ציפורים שצורתן מבוססת על צילומים וכן ציפורים דמיוניות.

בתאבון
בתאבון
press to zoom
יונים וגוזלים
יונים וגוזלים
press to zoom
שיר בשניים
שיר בשניים
press to zoom
דואות במרחב
דואות במרחב
press to zoom
ציפורי נוד
ציפורי נוד
press to zoom
ציפור בלב
ציפור בלב
press to zoom
ציפור בגן
ציפור בגן
press to zoom
ציפור יחידה
ציפור יחידה
press to zoom
סולם יעקב
סולם יעקב
press to zoom
חיזור בסגול
חיזור בסגול
press to zoom
דואט
דואט
press to zoom
שיר אהבה
שיר אהבה
press to zoom

ציפורים וצילן

שיחה
שיחה
press to zoom
אסיפת ציפורים
אסיפת ציפורים
press to zoom
דיון ציפורי
דיון ציפורי
press to zoom
מעל העבים
מעל העבים
press to zoom
bottom of page