top of page

סדרת הציפורים

יום אחד הבחנתי יונים מול חלון המטבח שלי , הם הקימו קן  והטילו 2 ביצים. לקחתי מצלמה והתחלתי לצלם. כעבור יום הבחנתי מול חלון אחר של ביתי שני זוגות יונים שנאבקו על זכות הקינון, הן דקרו ודחפו זו את זו ללא הרף עד שזוג אחד הסתלק והזוג שנשאר הקים קן והטיל שתי ביצים. צילמתי בעקביות את תהליך הדגירה וגידול הגוזלים של שני זוגות היונים עד לעזיבת הצעירים את הקן. אוסף הצילומים היווה בסיס להכנת העבודות, יתר על כן המשכתי לצלם ציפורים במהלך טיולים בישראל ובארצות אחרות. מופיעות ציפורים שצורתן מבוססת על צילומים וכן ציפורים דמיוניות.

ציפורים וצילן

bottom of page